За нас

Запознайте се с нашия изпълнителен екип

Иван Танев

Основател

Николай Метев

Главен изпълнителен директор

Александър Мостров

Търговски директор

Лилия Тодорова

Финансов директор

Танжу Билялов

Търговски директор

CH

Цанко Хаджиев

Технически директор

+359 882 444 220
+359 882 444 244

info@ozonola.com
sales@ozonola.com

София,
бул. Ботевградско шосе 491

Дезинфекцията на вода с озон от 27 години е част от нашия бизнес – с повече от 200 монтирани озон генериращи системи по света. В настоящия период на глобална пандемия и бурното въвеждане на средства за лична и обществена превенция и хигиена, OZONOLA  – базирайки се на  дългогодишна експертиза на NOLA 7 – разработи и приложи, в тясно сътрудничество с български научни и научнопроизводствени звена, серия от продукти и услуги, базирани на озон, в помощ на най-неотложните обществени нужди за масово хигиенизиране и намаляване на епидемиологичния моментен риск.