Лечебни заведения

Проблем:

В сферата на здравеопазването, борбата с вътрешноболничните инфекции и заразяване не само остава като приоритет, но и придобива критична важност. Успешната програма за контрол на инфекции не само може да помогне за намаляване на смъртността и заболеваемостта в болничните заведения, но също така може да бъде много рентабилна за здравните организации. 

Предвид факта, че една трета от всички нозокомиални инфекции са предотвратими, мерките за профилактика и контрол трябва да бъдат приоритет за всяка здравна организация.

Услуги:

  • ТОТАЛНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИ СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ
  • СУХА СТЕРИЛИЗАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ОТ ВСЯКАКВО ЕСТЕСТВО (ЕКИПИРОВКА, ПРЕСТИЛКИ, ИНСТРУМЕНТИ, АПАРАТУРА)
  • ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА БИОЛОГИЧНИ ОТПАДЪЦИ
  • ДEЗИНФЕКЦИЯ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

Решение:

Озонът е особено продуктивен и ефикасен за използване в клинични обстановки в борбата с вируси и предотвратяването на вътреболнични инфекции. Атомният кислород на който се разлага озонът, деактивира всякакви негативни субстанции и ги прави неспособни да се прикрепят към здрави клетки чрез пероксидация и увреждайки протеините в обвивката им чрез оксидация на фосфолипиди и липопротеини.

Научи повече, изтегли презентации ?

Това води до разпадането на едноверижната РНК и – съответно – до пълното унищожаване на вируса.

Поради характеристиките на оперативния си механизъм и високия си капацитет на активност, озонът представлява приоритетен метод за имплементиране в медицинската сфера със своя потенциал.

+ (359) 882444220
+ (359) 882444244

+ (359) 882444202
+ (359) 882444254

info@ozonola.com
sales@ozonola.com

София,
бул. "Ботевградско шосе" № 491

Дезинфекцията на вода с озон от 27 години е част от нашия бизнес с повече от 200 монтирани озон-генериращи системи по света. В настоящия период на глобална пандемия и бурното въвеждане на средства за лична и обществена превенция и хигиена, OZONOLA – базирайки се на  дългогодишна експертиза на NOLA 7 – разработи и приложи, в тясно сътрудничество с български научни и научнопроизводствени звена, серия от продукти и услуги, базирани на озон, в помощ на най-неотложните обществени нужди за масово хигиенизиране и намаляване на епидемиологичния моментен риск.