Хранителни магазини и вериги

Проблем:

Сезонните грипни епидемии, плесени и бактериални патогени поставят супермаркетите и дрогериите пред редица предизвикателства. Ден след ден стотици ръце посягат към количка за пазаруване или кошница, взимат стоки за проверка и извършват безкасови плащания в касовата система на POS.

По този начин патогени се прикрепят невидимо към предмети, опаковки или дръжки на врати, предават се през ръцете и след това се отвеждат незабелязано към устата на всеки потребител. Този трансмисионен път играе ключова роля, особено при чревни бактерии, но патогени като норовируси, ротавируси и коронавирус също попадат в организма чрез контакт с повърхности. Ситуацията се утежнява допълнително от факта, че някои повърхности са по-инфекциозни от други и че микроорганизмите, които са вредни за здравето, понякога имат доста висока устойчивост.

Услуги:

  • ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОМЕЩЕНИЯ
  • ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ
  • ОТСТРАНЯВАНЕ НА МИРИЗМИ
  • ХИГИЕНИЗИРАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРЕТЪРПЕЛИ БЕДСТВИЯ

Решение:

Озонола предлага едно крайно ефективно решение, което спестява време, разходи, и консумативи за дезинфкция, като същевремено остава безвредно за целия асортимент от хранителни продукти.

Научи повече, изтегли презентации ?

Интересен факт е че в хранителната промишленост продукти като салата, плодове или зеленчуци се обработват с озонова вода, тъй като озонът унищожава гъбичните спори и микроорганизмите и е напълно безвреден при консумация на третираните продукти.

+ (359) 882444220
+ (359) 882444244

+ (359) 882444202
+ (359) 882444254

info@ozonola.com
sales@ozonola.com

София,
бул. "Ботевградско шосе" № 491

Дезинфекцията на вода с озон от 27 години е част от нашия бизнес с повече от 200 монтирани озон-генериращи системи по света. В настоящия период на глобална пандемия и бурното въвеждане на средства за лична и обществена превенция и хигиена, OZONOLA – базирайки се на  дългогодишна експертиза на NOLA 7 – разработи и приложи, в тясно сътрудничество с български научни и научнопроизводствени звена, серия от продукти и услуги, базирани на озон, в помощ на най-неотложните обществени нужди за масово хигиенизиране и намаляване на епидемиологичния моментен риск.