Обществени сгради

Проблем:

Вентилацията е критичен фактор за разпространението на вируси и бактерии в затворена среда и проучванията показват, че рециркулиращият въздух в обществените сградите може да доведе до по-висок риск от възникване на Covid-19 огнище.

Докато условията на претъпканите градове могат да подпомогнат разпространението на вирусни заболявания като коронавирус, сградите, които обитаваме, могат да действат като важни бариери пред замърсяването, когато са правилно оптимизирани. Озонола разполага с разработен алгоритъм за дезинфекция чрез озон на големи количества въздух в офис сгради, пощенски служби или държавни и общински звена.

Услуги:

  • Дезинфекция на помещения
  • Дезинфекция на вентилационни системи
  • Отстраняване на миризми
  • Хигиенизиране на сгради и съоръжения, претърпели бедствия

,

Решение:

Процесът за дезинфекция на зона като сграда включва стъпките за свързване на уплътняване и запечатване на съответната зона за дезинфекция, като се използва устройство способно да генерира озон. Избирайки концентрацията на озон и времевия период за унищожаване на спорите и вирусите.

Научи повече, изтегли презентация

Озонола прдлага и интегрирана система за обеззаразяване на сгради, имплементираща озон в HVAC системите, които включват озон генератор, детектор за измерване на концентрацията на озон и регулатор за управление на генератора, постигайки и успешно поддържайки дезинфекционна концентрация на озон в съответната зоната.

+359 882 444 220
+359 882 444 244

info@ozonola.com
sales@ozonola.com

София,
бул. Ботевградско шосе 491

Дезинфекцията на вода с озон от 27 години е част от нашия бизнес – с повече от 200 монтирани озон генериращи системи по света. В настоящия период на глобална пандемия и бурното въвеждане на средства за лична и обществена превенция и хигиена, OZONOLA – базирайки се на  дългогодишна експертиза на NOLA 7 – разработи и приложи, в тясно сътрудничество с български научни и научнопроизводствени звена, серия от продукти и услуги, базирани на озон, в помощ на най-неотложните обществени нужди за масово хигиенизиране и намаляване на епидемиологичния моментен риск.