Озон срещу COVID-19

Озонът в борба срещу COVID - 19

„Учените предположиха, че хигиената на ръцете е достатъчна за предотвратяване на инфекция, но сега знаем, че дезинфекцията на околната среда също е много важна, тъй като мултирезистентните патогени присъстват на всички повърхности около пациентите.“
– проф. Скрлин, доктор по медицина и докторска степен Клинична микробиология
Според резултатите от лабораторен експеримент свързан със способността на озона да деактивира вируса на SARS-Covid-1, проведен от Националната лаборатория Р3 в Китай, ръководен от проф. Ли Зелин, озонът е ефективен при убиването на вируса на SARS, инокулиран върху бъбречните клетки на зелена маймуна, реализирайки степен на унищожаване на патогена от 99,22%.
Вирусът, открит в Ухан и вирусът на SARS, принадлежат към групата на коронавирусите. Изследователите откриха, че новият коронавирус е 80% подобен на вируса на SARS в техните геномни последователности. В тази връзка, озонът е еднакво ефективен за предотвратяване и контрол на новия коронавирус.

  • Обеззаразяване без остатъци
  • Без допълнителен персонал и скъпи химикали за дезинфекция
  • Подходящ и за непланирано бързо внедряване
  • Намалява значително времето за дезинфекция
  • Неутрализиране на неприятните миризми
  • Надеждно убива човешки патогенни вируси и бактерии
  • Ефективен срещу вируси, бактерии, спори, микроби и микроорганизми
  • Изчерпателен контрол – дори на трудно достъпни места
  • По-бърз и ефективен от механичните методи за почистване
  • Дезинфекцираните зони могат да се използват отново бързо

Озонът е алотропна форма на кислорода, който се среща в природата и представлява химическо съединение – газ, което се състои от три нестабилни кислородни атома и е силно оксидираща субстанция. Озоновият газ е един от най-силните и ефективни окислители на планетата; той е повече от 3000 пъти по-силен бактерицид и вирусоцид от хлора, като изисква по-малко време за контакт и по-ниски концентрации от същия за постигане на дезинфекция и стерилизация. Поради високия окислителен потенциал на кислородните атоми и тяхната относителна нестабилност в молекулата на озона, същият притежава висока способност да реагира с различни по естество съединения, които не се окисляват лесно от други биоциди. Характеристиките на озона са предпоставка не само за високи нива на продуктивност и безопасност, но и за изключителна универсалност и флексабилитет по отношение на приложение и активност.

За разлика от характерната дейност на други химически дезинфектанти към които някои щамове на бактерии могат да изградят устойчивост, озонът неутрализира вредните организми като причинява деструкция на вирусните или клетъчни обвивки, уврежда съставките на нуклеиновите киселини и разрушава връзките въглерод-азот, постигайки деполимеризация. Озоновият газ разрушава клетъчната мембрана, диспергира цитоплазмата на клетката и прави нейното реактивиране невъзможно. По този начин, за микроорганизмите е невъзможно да развият устойчиви на озон щамове, елиминирайки необходимостта от периодична промяна на биоциди. По време на този процес, озонът се разделя на молекулярен и атомен кислород, като последният е високореактивният елемент, реагиращ с клетъчната материя на микроорганизма.

 

+359 882 444 220
+359 882 444 244

info@ozonola.com
sales@ozonola.com

София,
бул. Ботевградско шосе 491

Дезинфекцията на вода с озон от 27 години е част от нашия бизнес – с повече от 200 монтирани озон генериращи системи по света. В настоящия период на глобална пандемия и бурното въвеждане на средства за лична и обществена превенция и хигиена, OZONOLA – базирайки се на  дългогодишна експертиза на NOLA 7 – разработи и приложи, в тясно сътрудничество с български научни и научнопроизводствени звена, серия от продукти и услуги, базирани на озон, в помощ на най-неотложните обществени нужди за масово хигиенизиране и намаляване на епидемиологичния моментен риск.