Складове, логистични центрове, контейнери

Проблем:

Химическите и биологичните миризми често преобладават в складовете, логистичните центрове и контейнерите за транспортиране, и могат да доведат до кръстосано замърсяване на стоки в близост една до друга, което води до финансови загуби. Този тип миризми изисква широко базирана, зелена технология, способна да обработва големи пространства. Миризмите в контейнерите представляват сериозен проблем, поради разнородния си произход.

Така например контейнер за транспортиране на текстил тази седмица може да бъде пуснат в експлоатация за храна през следващата седмица и може да се получи натрупване на миризми от двете стоки. Освен това наличието на микроорганизми също ще допринесе за проблеми с миризмите. Почистването на пространството, независимо дали става въпрос за склад или контейнер изисква всички повърхности да бъдат обработени, за да се справят напълно с миризмите, защото обикновеното „маскиране“ с аромати може да доведе до допълнително натрупване на миризми или замърсяване на бъдещи пратки.

Услуги:

  • ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОМЕЩЕНИЯ
  • ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ
  • ОТСТРАНЯВАНЕ НА МИРИЗМИ

Решение:

Интелигентните логистични оператори използват генератори на озон Озонола с висока производителност, които напълно премахват миризмите в складовете и контейнерите за транспортиране, като унищожат биологичните и химическите замърсители и техния източник. Озонът е широко базирана санитарна стратегия и е един от най-ефективните окислители в природата, който третира всичко, което влиза в контакт с него.

Научи повече, изтегли презентация

Чрез разграждане на биологичните замърсители се елиминират миризмите от техния източник. Генераторите на Озонола доставят значителни количества чист озон, който е считан за най-ефективния елиминатор на миризми. Озонът се разгражда до чист, годен за дишане кислород след обработката, без да оставя опасни химически остатъци след себе си. По време на третирането контейнерът или складовете трябва да бъдат незаети, а зоната трябва да се проветри преди повторно влизане, но миризмата ще бъде напълно елиминирана за кратък период от време.

+359 882 444 220
+359 882 444 244

info@ozonola.com
sales@ozonola.com

София,
бул. Ботевградско шосе 491

Дезинфекцията на вода с озон от 27 години е част от нашия бизнес – с повече от 200 монтирани озон генериращи системи по света. В настоящия период на глобална пандемия и бурното въвеждане на средства за лична и обществена превенция и хигиена, OZONOLA – базирайки се на  дългогодишна експертиза на NOLA 7 – разработи и приложи, в тясно сътрудничество с български научни и научнопроизводствени звена, серия от продукти и услуги, базирани на озон, в помощ на най-неотложните обществени нужди за масово хигиенизиране и намаляване на епидемиологичния моментен риск.