Технология

Технологическото генериране на озон се извършва чрез озонови генератори. Озоновите генератори произвеждат озонoв газ в следствие преобразуването и обогатяването на студен въздух, посредством електричество. Генераторите използват сух въздух или кислород като източник на газ. Чрез добавяне на високо напрежение, молекулата кислород се разделя на два кислородни атома, които след това се комбинират с други кислородни молекули, създавайки молекула с три кислородни атома – озон. По този начин, озоновият газ се употребява като дезинфектант, като коефициентът му на ефикасност постига пълна клинична стерилизация. Това е научно базирана технология, имплентираща модела на силно окисляващо вещество, подтискащо свръхрастежа и възпроизводството на микроорганизми и активно допринасящо за запазване на високо ниво на дезинфекция.

Сертифициране :

На своите клиенти, OZONOLA предлага не само необходимото оборудване и техническа поддръжка, но и всички съпътстващи за използването на технологията допълнителни услуги:

1. Одит на съществуващите хигиенни практики.
2. Изготвяне на хигиенни планове и мерки за повишена хигиенна безопасност.
3. Създаване на протоколи и процедури за хигиенна безопасност.
4. Обучение и сертифициране на персонал.

+359 882 444 220
+359 882 444 244

info@ozonola.com
sales@ozonola.com

София,
бул. Ботевградско шосе 491

Дезинфекцията на вода с озон от 27 години е част от нашия бизнес – с повече от 200 монтирани озон генериращи системи по света. В настоящия период на глобална пандемия и бурното въвеждане на средства за лична и обществена превенция и хигиена, OZONOLA – базирайки се на  дългогодишна експертиза на NOLA 7 – разработи и приложи, в тясно сътрудничество с български научни и научнопроизводствени звена, серия от продукти и услуги, базирани на озон, в помощ на най-неотложните обществени нужди за масово хигиенизиране и намаляване на епидемиологичния моментен риск.