Училища, Детски Градини, Ясли, Детски Центрове

Проблем:

Класните стаи, дневните центрове и други съоръжения, където децата се събират продължително време, винаги са били високо рискови за разпростанение на зарази.

Но по времето на пандемията и опасния коронавирус необходимостта от дезинфекция придоби ново усещане за спешност.

Услуги:

  • ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОМЕЩЕНИЯ
  • ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ
  • ОТСТРАНЯВАНЕ НА МИРИЗМИ
  • ХИГИЕНИЗИРАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРЕТЪРПЕЛИ БЕДСТВИЯ

Решение:

Най-ефективният начин за дезинфекция на всяка класна стая или детско заведение е използването на широкообхватна стратегия, като озонов газ.

Научи повече, изтегли презентация

Максималното излагане на най-мощния почистващ агент в природата гарантира висока ефикасност, без да оставя никакви химически следи, защото озоновият газ се превръща обратно в чист кислород. Ежедневните дезинфекциращи процедури с Озонола са 100% безопасни, тъй като в момента озонът се използва за хигиенизиране на храната, която се консумира, и дори обеззаразяване на питейната водата.

+359 882 444 220
+359 882 444 244

info@ozonola.com
sales@ozonola.com

София,
бул. Ботевградско шосе 491

Дезинфекцията на вода с озон от 27 години е част от нашия бизнес – с повече от 200 монтирани озон генериращи системи по света. В настоящия период на глобална пандемия и бурното въвеждане на средства за лична и обществена превенция и хигиена, OZONOLA – базирайки се на  дългогодишна експертиза на NOLA 7 – разработи и приложи, в тясно сътрудничество с български научни и научнопроизводствени звена, серия от продукти и услуги, базирани на озон, в помощ на най-неотложните обществени нужди за масово хигиенизиране и намаляване на епидемиологичния моментен риск.