Създавайки безпрецедентни количества озон от околния въздух, технологията позволява ефективното и ефикасно използване на изключителните антивирусни свойства на агента. Като един от най-мощните окислители, известни на човека, озонът се бори срещу редица бактерии, гъбички, вируси, протозои, бактериални и гъбични спори.

Качеството на компонентите, от които системата е изградена, е безкомпромисно, което осигурява дълъг експлоатационен живот. Необходимият озон се произвежда от въздуха, през който преминава нискочестотен ток. Това е научно базирана технология, при която силно окисляващо вещество подтиска растежа и възпроизводството на микроорганизми и активно допринася за запазването на високо ниво на стерилизация.

ПОЛЗИ ОТ ДЕЗИНФЕКЦИЯТА С ОЗОН

shield

Автономност

Озонът се произвежда на място и за кратко време. За разлика от другите методи на обработка, като аериране или ръчно почистване на повърхности, след озоновата обработка, чрез метод на дезактивация на остатъчния озон, се постига среда без абсолютно никакви озонови остатъци.

raise

Висока ефективност

Озонирането е напълно автоматизиран компютърно контролиран процес, който позволява задаване на различни параметри за генерацията на озон в дезинфекцираните помещения, съобразено със сферата на използването им.

peptideicon

Нулева резистентност

Озонът е мощен антимикробен агент, срещу чийто окислителен ефект болестотворните патогени нямат изградена устойчивост. Той атакува клетъчните мембрани и разгражда РНК на вирусите и микроорганизмите.

euro-coins-icon-vector-23190266

Намалени разходи

Озонът е по-мощен окислител от хлора, хлорния диоксид, различните разтвори на натриев хипохлорит и водороден пероксид. Озонът се генерира от околния въздух, като енергийните разходи за този процес са минимални.

Направи Запитване за Оглед и Консултация

+359 882 444 220
+359 882 444 244

info@ozonola.com
sales@ozonola.com

София,
бул. Ботевградско шосе 491

Дезинфекцията на вода с озон от 27 години е част от нашия бизнес – с повече от 200 монтирани озон генериращи системи по света. В настоящия период на глобална пандемия и бурното въвеждане на средства за лична и обществена превенция и хигиена, OZONOLA  – базирайки се на  дългогодишна експертиза на NOLA 7 – разработи и приложи, в тясно сътрудничество с български научни и научнопроизводствени звена, серия от продукти и услуги, базирани на озон, в помощ на най-неотложните обществени нужди за масово хигиенизиране и намаляване на епидемиологичния моментен риск.