Създавайки безпрецедентни количества озон от околния въздух, технологията позволява ефективното и ефикасно използване на изключителните антивирусни свойства на агента. Като един от най-мощните окислители, известни на човека, озонът се бори срещу редица бактерии, гъбички, вируси, протозои, бактериални и гъбични спори.

Качеството на компонентите, от които системата е изградена е безкомпромисно, което осигурява дълъг експлоатационен живот. Необходимия озон се произвежда от въздуха, през който се подава ниско честотен ток. Това е научно базирана технология, при която силно окисляващо вещество, подтиска растежа и възпроизводството на микроорганизми и активно допринася за запазването на високо ниво на стерилизация.

ПОЛЗИ ОТ ДЕЗИНФЕКЦИЯТА С ОЗОН

shield

Автономност

Озонът се произвежда на място за кратко време. За разлика от другите методи за обработка като аериране, мануално почистване на повърхности, след озоновата обработка чрез метод на дезактивация на остатъчния озон постигаме среда без абсолютно никакви озонови остатъци.

raise

Висока ефективност

Озонът е по-мощен окислител от хлора, хлорния диоксид, различните разтвори на натриев хипохлорид и водороден пероксид. Това е напълно автоматизиран, компютърно контролиран процес, който дава възможност за задаване на различни параметри на озониране на помещения за дезинфекция, съобразено със сферата на използване.

peptideicon

Нулева съпротива

Озонът е мощен антимикробен агент срещу чийто окислителен ефект болестотворните патогени нямат изградена устойчивост. Той атакува клетъчните мембрани и разгражда РНК на микроорганизмите.

euro-coins-icon-vector-23190266

Разходи

 Озонът се генерира от околния въздух, като енергийните разходи за този процес са минимални.

Направи Запитване за Оглед и Консултация

+ (359) 882444220
+ (359) 882444244

+ (359) 882444202
+ (359) 882444254

info@ozonola.com
sales@ozonola.com

София,
бул. "Ботевградско шосе" № 491

Дезинфекцията на вода с озон от 27 години е част от нашия бизнес с повече от 200 монтирани озон-генериращи системи по света. В настоящия период на глобална пандемия и бурното въвеждане на средства за лична и обществена превенция и хигиена, OZONOLA – базирайки се на  дългогодишна експертиза на NOLA 7 – разработи и приложи, в тясно сътрудничество с български научни и научнопроизводствени звена, серия от продукти и услуги, базирани на озон, в помощ на най-неотложните обществени нужди за масово хигиенизиране и намаляване на епидемиологичния моментен риск.